PN-EN ISO 22000 wydanie 2018

PN-EN ISO 22000 wydanie 2018
Norma ta została opublikowana w 06.2018
Norma ta jest przeznaczona dla organizacji w działających w całym łańcuchu żywnościowym.
Wymagania zawarte w normie są ogólne i z tego względu są możliwe do wdrożenia w każdej firmie niezależnie od jej wielkości, procesów jakie są w niej realizowane i ich stopnia komplikacji.

Jest norma podstawowa w branży spożywczej i opakowaniowej i innych związanych z łańcuchem żywnościowym. Ma zastosowanie między innymi w takich branżach jak:

 • producenci pasz,
 • producenci żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • pozyskujący rośliny dziko rosnące oraz dzikie zwierzęta,
 • rolnicy,
 • producenci składników żywności,
 • przetwórcy żywności,
 • sprzedawcy detaliczni,
 • organizacje świadczące usługi żywieniowe,
 • usługi kateringowe,
 • sprzątanie i usługi sanitarne,
 • transport,
 • magazynowanie i dystrybucja,
 • dostawcy sprzętu,
 • środków czyszczących i dezynfekujących,
 • materiałów opakowaniowych i innych materiałów mających kontakt z żywnością

Firma, która wdroży tę normę uzyska:

  • zdolność do nieprzerwanego zapewniania bezpiecznej żywności oraz produktów i usług spełniających wymagania klienta oraz

obowiązujących

 • wymagań przepisów ustawowych i regulacyjnych;
 • możliwość odniesienia się do ryzyka, związanego z celami działalności organizacji;
 • możliwość wykazania zgodności z określonymi wymaganiami systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności

Norma zawiera następujące kluczowe elementy:

 • interaktywną komunikację;
 • zarządzanie systemem;
 • program warunków wstępnych;
 • zasady analizy zagrożeń i krytyczny punkt kontroli (HACCP);

Zastosowane są następujące zasady zarządzania:

 • orientacja na klienta
 • przywództwo
 • zaangażowanie ludzi
 • podejście procesowe
 • ulepszenia
 • podejmowanie decyzji opartych na dowodach
 • zarządzanie relacjami

Stanowi ramy między innymi dla dalszego wdrażania FSSC 22000.

Normę PN-EN ISO 22000:2018 można pobrać z oficjalnej strony PKN tu:

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-22000-2018-08e.html