O nas

Zespół naszych konsultantów i trenerów składa się z doświadczonych osób z wieloletnim stażem pracy jako Pełnomocnicy w zakładach przemysłowych oraz jako konsultanci i trenerzy prowadzący szkolenia jak i pełne wdrożenia standardów i norm w różnych przedsiębiorstwach, z różnych branż. Każdy z naszych konsultantów jest jednocześnie auditorem. Pozwala to nam spojrzeć na każdy element systemu czy firmy z różnych perspektyw:

  • pełnomocnika
  • konsultanta i trenera 
  • auditora

Wszystko to razem daje nam pełny obraz i pomaga w profesjonalnym podejściu do naszej pracy.

Naszym wyróżnikiem są uprawnienia poszczególnych członków zespołu. Każdy z nas przeszedł oficjalne szkolenia przeprowadzone przez trenerów właścicieli standardów. Dzięki temu mamy możliwość pochwalenia się odznaczeniami BRCGS dla poszczególnych norm:

Sam jestem jedynym w Polsce uznanym przez właściciela standardu IFS konsultantem w następujących normach: 

IFS FoodIFS LogisticsIFS Broker

co można łatwo sprawdzić na stronie:
www.ifs-certification.com w zakładce Partnerzy/Konsultanci

Zapraszam do współpracy 
Michał Kundzicz

Obraz zawierający osoba, mężczyzna, ściana, kostium  Opis wygenerowany automatycznieIFS recognized consultant