Auditorzy dla Auditorów

Pełnomocnicy jakości dla Pełnomocników jakości

Auditorzy dla Auditorów
Pełnomocnicy jakości dla Pełnomocników jakości

To stwierdzenie jest kluczowym hasłem dla powstania naszej firmy.
Po ponad dwudziestu latach wdrażania i konsultowania systemów bezpieczeństwa oraz auditowania zakładów przemysłu spożywczego i opakowaniowego oraz mając bezpośredni kontakt i wiedzę od wiodących właścicieli standardów takich jak IFS, BRC czy FSSC nadszedł czas, aby wykorzystać wiedzę i know-how również w inny sposób.

Czas na narzędzia informatyczne.
Z tego też względu przygotowaliśmy dla Pełnomocników w firmach spożywczych i opakowaniowych jak i dla auditorów wewnętrznych, oprogramowanie mające na celu ułatwienie prowadzenia audytów i zarządzania niezgodnościami. Ale nie to nie wszystko. W przygotowaniu są również dodatkowe funkcjonalności związane z oceną ryzyka, czego wymagają w/w standardy i wiele innych

Na czym się znamy?

Oprogramowanie

Zajmujemy się oprogramowaniem wspierającym audytowanie, nadzór nad systemami jakości oraz analizami dla firm spożywczych, opakowaniowych, logistycznych oraz handlowych.

Konsultacje i doradztwo

Prowadzimy doradztwo oraz pełne wdrożenia z zakresu systemów bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, opakowań i innych branż

Szkolenia

Prowadzimy zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne szkolenia dedykowane dla Państwa i zgodne z Państwa potrzebami. Wykonują je profesjonaliści z branż związani z systemami jakości od wielu lat.

Zajmujemy się oprogramowaniem dla przemysłu spożywczego, opakowaniowego i innych jako narzędzi wspomagających pracę Pełnomocników Jakości.

Nasze usługi to również konsultacje, doradztwo jak i pełne wdrożenia norm, standardów w różnych branżach. Jesteśmy zespołem kompetentnych i uznanych auditorów, konsultantów i trenerów.

Prowadzimy również szkolenia z zakresu produktów spożywczych, opakowaniowych, logistyki oraz handlu. Każde z naszych szkoleń wewnętrznych jest dostosowane do wymagań Klienta są więc szyte na miarę. Z kolei szkolenia zewnętrzne obejmują szerokie spektrum wymagań, norm oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakości. 

Na tym się znamy

BRC GS Food v 8

Norma jest ukierunkowana między innymi na rozwój kultury bezpieczeństwa produktu.
Zgodnie z zapisem w niniejszej normie, przedsiębiorstwa spożywcze czerpią liczne korzyści z jej wdrożenia:

BRC GS Packaging Materials v 6

Norma jest ukierunkowana między innymi na rozwój kultury bezpieczeństwa produktu.
Zgodnie z zapisem w niniejszej normie, przedsiębiorstwa opakowaniowe czerpią liczne korzyści z jej wdrożenia

IFS Food v 6.1

IFS Food jest Standardem auditowania dostawców produktów spożywczych Marek Własnych Handlu
Detalicznego i Hurtowego i innych producentów produktów żywnościowych. Dotyczy wyłącznie producentów
żywności i firm pakujących produkty spożywcze. IFS Food ma zastosowanie jedynie podczas produkcji i
przetwarzania produktów spożywczych oraz gdy istnieje zagrożenie zanieczyszczenia podczas pakowania.

FSSC v 5

Podstawowy certyfikat systemu bezpieczeństwa żywności 22000 (FSSC 22000) oferuje pełny system certyfikacji
do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS) lub FSMS i systemów
zarządzania jakością (FSSC 22000-Quality).

ISO 22000:2018

Norma ta jest przeznaczona dla organizacji w działających w całym łańcuchu żywnościowym.
Wymagania zawarte w normie są ogólne i z tego względu są możliwe do wdrożenia w każdej firmie niezależnie
od jej wielkości, procesów jakie są w niej realizowane i ich stopnia komplikacji.

FSMA – Food Safety Modernisation Act

Wymagania dla przedsiębiorstw spożywczych dostarczających swoje produkty na rynek Stanów Zjednoczonych

Kontakt

Packfood Sp. z o.o.
Ul. Mieczysława Karłowicza 13/5
40-145 Katowice
REGON: 384340422 NIP: 6342967180
Tel: +48 517 064 020