Auditorzy dla Auditorów

Pełnomocnicy jakości dla Pełnomocników jakości

Auditorzy dla Auditorów
Pełnomocnicy jakości dla Pełnomocników jakości

To stwierdzenie jest kluczowym hasłem dla powstania naszej firmy.
Po ponad dwudziestu latach wdrażania i konsultowania systemów bezpieczeństwa oraz auditowania zakładów przemysłu spożywczego i opakowaniowego oraz mając bezpośredni kontakt i wiedzę od wiodących właścicieli standardów takich jak IFS, BRC czy FSSC nadszedł czas, aby wykorzystać wiedzę i know-how również w inny sposób.

Czas na narzędzia informatyczne.
Z tego też względu przygotowaliśmy dla Pełnomocników w firmach spożywczych i opakowaniowych jak i dla auditorów wewnętrznych, oprogramowanie mające na celu ułatwienie prowadzenia audytów i zarządzania niezgodnościami. Ale nie to nie wszystko. W przygotowaniu są również dodatkowe funkcjonalności związane z oceną ryzyka, czego wymagają w/w standardy i wiele innych

Portfolio

With the Internet spreading linke wildfire and reaching every part of our daily life, more and more traffic is directed to websites in search for information.

Oprogramowanie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Konsultacje i doradztwo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Szkolenia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Na tym się znamy

BRC GS Food v 8

Norma jest ukierunkowana między innymi na rozwój kultury bezpieczeństwa produktu.
Zgodnie z zapisem w niniejszej normie, przedsiębiorstwa spożywcze czerpią liczne korzyści z jej wdrożenia:

BRC GS Packaging Materials v 6

Norma jest ukierunkowana między innymi na rozwój kultury bezpieczeństwa produktu.
Zgodnie z zapisem w niniejszej normie, przedsiębiorstwa opakowaniowe czerpią liczne korzyści z jej wdrożenia

IFS Food v 6.1

IFS Food jest Standardem auditowania dostawców produktów spożywczych Marek Własnych Handlu
Detalicznego i Hurtowego i innych producentów produktów żywnościowych. Dotyczy wyłącznie producentów
żywności i firm pakujących produkty spożywcze. IFS Food ma zastosowanie jedynie podczas produkcji i
przetwarzania produktów spożywczych oraz gdy istnieje zagrożenie zanieczyszczenia podczas pakowania.

FSSC v 5

Podstawowy certyfikat systemu bezpieczeństwa żywności 22000 (FSSC 22000) oferuje pełny system certyfikacji
do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS) lub FSMS i systemów
zarządzania jakością (FSSC 22000-Quality).

ISO 22000:2018

Norma ta jest przeznaczona dla organizacji w działających w całym łańcuchu żywnościowym.
Wymagania zawarte w normie są ogólne i z tego względu są możliwe do wdrożenia w każdej firmie niezależnie
od jej wielkości, procesów jakie są w niej realizowane i ich stopnia komplikacji.

FSMA – Food Safety Modernisation Act

Wymagania dla przedsiębiorstw spożywczych dostarczających swoje produkty na rynek Stanów Zjednoczonych

Kontakt

Packfood Sp. z o.o.
Ul. Mieczysława Karłowicza 13/5
40-145 Katowice
REGON: 384340422 NIP: 6342967180
Tel: +48 517 064 020