IFS Global Market Food wydanie 2

Program ten obowiązuje w wersji 2 od 01.2017
Jest to program zapewniający ustandaryzowaną, dobrowolna, stopniową ocenę na podstawie listy kontrolnej IFS Food. Inicjatywa otrzymała nazwę IFS Global Markets – Food i ma zapewnić „małym i / lub słabiej rozwiniętym firmom” pomoc w opracowywaniu bezpiecznych i wysokiej jakości usług logistycznych, a także w uczynieniu pierwszych kroków we wdrażaniu programu IFS Food.

Celem programu jest ułatwienie dostępu do rynku, tworzenie wzajemnej akceptacji wzdłuż łańcucha
dostaw i stworzenie ram dla mentoringu, rozwoju oraz oceny małych i słabiej rozwiniętych
przedsiębiorstw. Program zawiera protokół odnośnie ciągłego doskonalenia w zakresie bezpieczeństwa
i jakości żywności.

Główne zalety programu Global Markets IFS Food:
• dostarczenie programu oceny małym i słabiej rozwiniętym przedsiębiorstwom;
• zaoferowanie systematycznego podejścia do zdobywania Norm Żywności IFS (jeżeli to
możliwe) w określonym terminie;
• utworzenie spójnego systemu oceny zróżnicowania;
• zapewnienie ulepszenia ustawicznego procesu w systemie punktacji IFS;
• nawiązanie współpracy z wykwalifikowanymi jednostkami certyfikującymi / dostawcami
świadczącymi usługę oceny
• dostawców oraz wykwalifikowanymi biegłymi;
• zapewnienie porównywalności i przejrzystości całego łańcucha dostaw;
• redukcja kosztów i czasu zarówno dla producentów, jak i partnerów biznesowych

Program IFS Global Market Food można pobrać z oficjalnej strony IFS tu:

https://www.ifs-certification.com/index.php/en/standards/2295-ifs-global-markets-food-en