IFS Food wydanie 6.1 / wersja 7

Norma ta obowiązuje w wersji 6.1 od 1.07.2012

W 2020 roku planowane jest wydanie wersji 7.

IFS Food jest Standardem auditowania dostawców produktów spożywczych Marek Własnych Handlu Detalicznego i Hurtowego i innych producentów produktów żywnościowych. Dotyczy wyłącznie producentów żywności i firm pakujących produkty spożywcze. IFS Food ma zastosowanie jedynie podczas produkcji i przetwarzania produktów spożywczych oraz gdy istnieje zagrożenie zanieczyszczenia podczas pakowania.

Do podstawowych celów Międzynarodowego Standardu Żywności należą:

  • Stworzenie wspólnego standardu o jednolitym systemie oceny,
  • Praca z akredytowanymi jednostkami certyfikującymi oraz wykwalifikowanymi auditorami,
  • Zapewnienie porównywalności i przejrzystości w całym łańcuchu dostaw,
  • Obniżenie kosztów i oszczędność czasu zarówno dostawców jak i Handlowców Detalicznych i Hurtowych.

Korzyści działów produkcyjnych:

  • Lepsze zrozumienie między kierownictwem a personelem w zakresie dobrych praktyk, standardów i procedur,
  • Monitorowanie zgodności z przepisami dotyczącymi żywności,
  • Bardziej efektywne wykorzystanie zasobów,
  • Zmniejszenie zapotrzebowania na audity klientów,
  • Niezależne audity stron trzecich,
  • Większa elastyczność poprzez indywidualne wdrożenie dzięki podejściu opartemu na ryzyku.

Standard IFS Food złożony jest z następujących rozdziałów, które składają się razem na pełne wymagania normy:

Wydanie 6.1

Wydanie 7

1

Odpowiedzialność Wyższego Kierownictwa

Zarządzanie i Zaangażowanie

2

System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności

3

Zarządzanie Zasobami

4

Proces planowania i produkcji

Procesy Operacyjne

5

Pomiary, Analizy, Doskonalenie

6

Obrona Żywności i Inspekcje Zewnętrzne

Plan Obrony Żywności

Standard IFS można pobrać z oficjalnej strony IFS tu:

https://www.ifs-certification.com/index.php/en/standards/251-ifs-food-en