Globalna Norma. Bezpieczeństwo Żywności wydanie 8

Norma ta obowiązuje w wersji 8 od 1.02.2019

Norma ma zastosowanie w produkcji, przetwarzaniu i pakowaniu:

 • żywności przetworzonej, zarówno własnej marki, jak
  i marki klienta,
 • surowców lub składników przeznaczonych do użytku przez firmy gastronomiczne i cateringowe i/lub producentów żywności,
 • produktów podstawowych, takich jak owoce i warzywa,
 • karmy dla zwierząt domowych.

Norma jest ukierunkowana między innymi na rozwój kultury bezpieczeństwa produktu.

Zgodnie z zapisem w niniejszej normie, przedsiębiorstwa spożywcze czerpią liczne korzyści z jej wdrożenia:

 • Jest uznawana na całym świecie i porównywalna przez GFSI. Obejmuje system raportowania i certyfikację możliwą do zaakceptowania przez klientów zamiast przeprowadzania ich własnych audytów, co skraca czas i obniża koszty.
 • Ustanawia jeden standard i protokół postępowania regulujący prowadzenie audytów przez trzecią stronę – akredytowane jednostki certyfikujące, umożliwiając przeprowadzenie wiarygodnej i niezależnej oceny systemów bezpieczeństwa i jakości żywności wdrożonych w przedsiębiorstwie.
 • Umożliwia umieszczenie certyfikowanych firm w publicznie dostępnym katalogu BRC Global Standards, co stanowi uznanie dla ich osiągnięć oraz zezwala na użycie logo do celów marketingowych.
 • Zakres Normy jest wszechstronny i obejmuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem produktu, jakością, zgodnością z prawem oraz integralnością produktu.
 • Uwzględnia część wymagań prawnych producentów żywności i ich klientów.
 • Umożliwia przedsiębiorstwom upewnienie się, że ich dostawcy postępują zgodnie z dobrymi praktykami w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności.
 • Zapewnia wiele opcji audytów, w tym programy audytu zapowiedzianego i niezapowiedzianego, spełniające wymagania klientów oraz umożliwiające przedsiębiorstwom wykazanie zgodności z oczekiwaniami w sposób, który najlepiej
  odpowiada ich profilowi działania i dojrzałości ich systemów zapewniania bezpieczeństwa żywności.
 • Wymaga przeprowadzenia działań korygujących w stosunku do niezgodności z wymaganiami Normy oraz analizy przyczyn źródłowych tych niezgodności w celu określenia kontrolnych działań zapobiegawczych przed uzyskaniem certyfikatu, zmniejszając tym samym potrzebę monitorowania raportów z audytu przez klientów.

Globalna Norma – Bezpieczeństwo żywności złożona jest z następujących rozdziałów, które składają się razem na pełne wymagania normy:

 1. Zaangażowanie najwyższego kierownictwa
 2. Plan bezpieczeństwa żywności – HACCP
 3. System zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności
 4. Standardy dotyczące zakładu
 5. Kontrola produktu
 6. Kontrola procesu
 7. Personel
 8. Strefy produkcyjne wysokiego ryzyka, wysokiej ostrożności i niechłodzone, wymagające wysokiej ostrożności.
 9. Wymagania dotyczące produktów będących przedmiotem handlu

Globalną Normę – Materiały Opakowaniowe można pobrać z oficjalnej strony BRCGS tu:

https://www.brcgsbookshop.com/bookshop/food-safety/c-24/c-70