Globalna Norma. Materiały opakowaniowe wydanie 6

Norma ta obowiązuje w wersji 6 od 1.02.2020

Norma ma zastosowanie w produkcji, przetwarzaniu i pakowaniu:

 • żywności przetworzonej, zarówno własnej marki, jak
  i marki klienta,
 • surowców lub składników przeznaczonych do użytku
  przez firmy gastronomiczne i cateringowe i/lub producentów żywności,
 • produktów podstawowych, takich jak owoce i warzywa,
 • karmy dla zwierząt domowych.

Norma jest ukierunkowana między innymi na rozwój kultury
bezpieczeństwa produktu.

Zgodnie z zapisem w niniejszej normie, przedsiębiorstwa opakowaniowe
czerpią liczne korzyści z jej wdrożenia:

 • Jest uznawana na całym świecie i porównywalna przez GFSI.
  Obejmuje system raportowania i certyfikację możliwą do
  zaakceptowania przez klientów zamiast przeprowadzania ich własnych audytów, co skraca
  czas i obniża koszty.
 • Ustanawia jeden standard i protokół postępowania
  regulujący prowadzenie audytów przez trzecią stronę – akredytowane
  jednostki certyfikujące, umożliwiając przeprowadzenie wiarygodnej i niezależnej
  oceny systemów bezpieczeństwa i jakości produktów wdrożonych w
  przedsiębiorstwie
 • Umożliwia umieszczenie certyfikowanych firm w publicznie
  dostępnym katalogu BRC Global Standards, co stanowi uznanie dla ich osiągnięć
  oraz zezwala na użycie logo do celów marketingowych
   
 • Zakres Normy jest wszechstronny i obejmuje zagadnienia związane
  z
   jakością, legalnością i bezpieczeństwem
  produktu
 • Uwzględnia część wymagań prawnych producenta / dostawcy opakowań, pakującego / napełniającego i
  detalisty.
 • producenci opakowań mogą również stosować tę
  normę, aby upewnić się, że ich dostawcy przestrzegają dobrej praktyki
  produkcyjnej i spełniają wymogi prawne
 • wykazuje zaangażowanie w zapobieganiu utraty surowców,
  które mogą zanieczyścić środowisko
 • Umożliwia przedsiębiorstwom upewnienie się, że ich
  dostawcy postępują zgodnie z dobrymi praktykami w zarządzaniu bezpieczeństwem
  produktów
 • Zapewnia ramy dla rozwoju systemów zarządzania jakością
  i higieną w firmach, zachęcając do ciągłego doskonalenia, skutecznego
  monitorowania środowiska, redukcji odpadów i zwiększenia wydajności
 • Zapewnia wiele opcji audytów, w tym programy audytu zapowiedzianego i
  niezapowiedzianego, spełniające wymagania klientów oraz umożliwiające
  przedsiębiorstwom wykazanie zgodności z oczekiwaniami w sposób, który najlepiej
  odpowiada ich profilowi działania i dojrzałości ich systemów zapewniania
  bezpieczeństwa
  produktów
 • Jest częścią programu oferującego szereg szkoleń,
  edukacji i wsparcia technicznego

 

Globalna Norma – Materiały opakowaniowe, złożona jest z
następujących rozdziałów, które składają się razem na pełne
wymagania normy:

 1. Zaangażowanie najwyższego kierownictwa
 2. Zarządzanie zagrożeniami i ryzykiem
 3. Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produktu
 4.  Standardy dotyczące zakładu
 5. Kontrola produktu i procesu
 6. Personel
 7. Wymagania dotyczące produktów będących przedmiotem handlu

Globalną Normę – Materiały Opakowaniowe można pobrać z
oficjalnej strony BRCGS tu:

https://www.brcgsbookshop.com/bookshop/packaging-materials-/c-24/c-84