IFS Logistic

IFS Logistics jest standardem do auditowania firm, których działalność jest ukierunkowana na logistykę żywności i produktów przemysłowych, takich jak transport, magazynowanie, dystrybucja, załadunek / rozładunek, itp. Dotyczy to wszystkich rodzajów działalności: transport drogowy, kolejowy lub wodny; produktów mrożonych / chłodzonych lub produktów transportowanych w warunkach otoczenia (różne stany materii: płynne, stałe lub gazowe). Standard ten ma zastosowanie również do dostawców usług produktów zamrożonych i rozmrożonych, prostego procesu dojrzewania owoców, jak również dla usługowych firm logistycznych opartych na działaniach transportowych i magazynowych.

Do auditów IFS Logistics określone sa następujące zakresy:
1 Magazynowanie i dystrybucja (zakup działań mających wpływ na jakość produktów jest wyłączony)
a) Żywność
b) Produkty przemysłowe
2 Transport
a) Żywność
b) Produkty przemysłowe
3 Logistyka i dodatkowe działania handlowe (Moduł „Broker” listy kontrolnej dotyczy łączonej certyfikacji IFS Logistics / IFS Broker)
a) Żywność
b) Produkty przemysłowe

Standard IFS Food złożony jest z następujących rozdziałów, które składają się razem na pełne wymagania normy:

⦁ Odpowiedzialność wyższego kierownictwa
⦁ System zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu
⦁ Zarządzanie zasobami
⦁ Realizacja usług
⦁ Pomiary, analizy, ulepszenia
⦁ Plan obrony produktu/żywności i inspekcje zewnętrzne

Standard IFS można pobrać z oficjalnej strony IFS tu: