IFS Global Market Logistic

Program ten obowiązuje w wersji 1 od 1.12.2014
Jest to program zapewniający ustandaryzowaną, dobrowolna, stopniową ocenę na podstawie listy kontrolnej IFS Logistics. Inicjatywa otrzymała nazwę IFS Global Markets – Logistics i ma zapewnić „małym i / lub słabiej rozwiniętym firmom” pomoc w opracowywaniu bezpiecznych i wysokiej jakości usług logistycznych, a także w uczynieniu pierwszych kroków we wdrażaniu programu IFS Logistics.
Celem programu jest ułatwienie dostępu do rynku lokalnego, tworzenie wzajemnej akceptacji
w łańcuchu dostaw oraz ustanowienie struktur sprzyjających doradztwu, rozwojowi i ocenie
małych i słabiej rozwiniętych dostawców usług logistycznych. Program zawiera protokół kierowania stopniowym procesem ciągłego doskonalenia w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem procesów logistycznych. Ponadto oferuje elastyczne stosowanie stopniowego podejścia czasowego, poziomu początkowego i ostatecznego poziomu, który ma zostać osiągnięty.

Główne zalety programu IFS Global Markets – Logistics:
• Przedstawienie oceny programu dla małych i słabiej rozwiniętych firm.
• Oferowanie systematycznego, opartego na ocenie ryzyka, podejścia dla osiągnięcia standardu
IFS w określonym czasie.
• Ustanowienie jednolitego spójnego i zróżnicowanego systemu oceny.
• Zapewnienie zintegrowanego podejścia w zakresie procesu stałego doskonalenia w systemie
punktacji IFS.
• Współpraca z wykwalifikowanymi jednostkami certyfikującymi / dostawcami usługi oceny
i osób oceniających.
• Zapewnienie porównywalności i przejrzystości na przestrzeni całego łańcucha dostaw.
• Zredukowanie kosztów i czasu zarówno dla usługodawcy, jak i sprzedawcy detalicznego od
samego początku.

Program IFS Global Market Logistics można pobrać z oficjalnej strony IFS tu:

https://www.ifs-certification.com/index.php/en/standards/3372-ifs-global-markets-logistics-en