IFS Broker wydanie 3

Norma ta obowiązuje w wersji 3 od 2.01.2020
IFS Broker to standard audytu / oceny zgodności usług firm / osób, które prowadzą działalność handlową związaną z żywnością, produktami gospodarstwa domowego i higieny osobistej i / lub materiałami opakowaniowymi.

Firmy / osoby zazwyczaj obejmują następujące typy:
• Broker / pośrednik: osoba lub firma, która działa jako agent dla innych w zamian za opłatę lub prowizję.
• Agent sprzedaży: osoba lub firma, która jest upoważniona lub wyznaczona przez producenta do sprzedaży lub
dystrybucji swoich produktów na danym terytorium, ale sam prowadzi działalność i otrzymuje tytuł prawny do towarów i nie działa jako agent zleceniodawcy.
• Handlowiec / Dealer: osoba lub firma, która kupuje, sprzedaje lub handluje.
• Importer: osoba lub firma, która sprowadza towary do miejsca lub kraju z innego kraju celem sprzedaży.

Standard IFS Broker dotyczy osób i / lub firm, które mogą być właścicielami produktów lub nie, ale zwykle nie są w fizycznym posiadaniu produktów (np. które nie mają magazynów, stacji pakowania lub floty ciężarówek, ale są to osoby prawne posiadające skrzynki pocztowe, biura itp.).

Głównym celem standardu jest ocena zgodności usług, zwłaszcza sposobu, w jaki firma wybiera i / lub zarządza swoimi dostawcami i usługodawcami w zakresie produktów wymaganych przez klientów, w jaki sposób jest w stanie zapewnić identyfikowalność i inne określone wymagania klienta dotyczące dostarczanych produktów i jak zarządzać wycofaniem produktu.

Do auditów IFS Broker określone są następujące zakresy:
1 Artykuły spożywcze
2 Artykuły gospodarstwa domowego i produkty higieny osobistej
3 Materiały opakowaniowe
4 Połączenie powyższych produktów

Standard IFS Food złożony jest z następujących rozdziałów, które składają się razem na pełne wymagania normy:

⦁ Odpowiedzialność wyższego kierownictwa
⦁ System zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu
⦁ Zarządzanie zasobami
⦁ Planowanie i procesy usługowe
⦁ Pomiary, analizy, ulepszenia
⦁ Ocena planu obrony

Standard IFS można pobrać z oficjalnej strony IFS tu: