FSSC 22000 wydanie 5

Norma ta obowiązuje w wersji 5 od 1.01.2020

Podstawowy certyfikat systemu bezpieczeństwa żywności 22000 (FSSC 22000) oferuje pełny system certyfikacji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS) lub FSMS i systemów zarządzania jakością (FSSC 22000-Quality).

Program wykorzystuje międzynarodowe i niezależne standardy, takie jak ISO 22000, ISO 9001, ISO / TS 22003 i specyfikacje techniczne dla sektorowych programów warunków wstępnych (PRP), takich jak ISO / TS 22002-1.

Spełniając wymagania GFSI, FSSC 22000 Program zyskał pełne uznanie od 2010 roku. Uznanie GFSI pokazuje, że program spełnia najwyższe światowe standardy, co prowadzi do akceptacji przez międzynarodowy przemysł spożywczy.

Program FSSC 22000 składa się z trzech elementów: ISO 22000, programów warunków wstępnych dla poszczególnych sektorów i dodatkowych wymagań. Oprócz tych trzech komponentów istnieje również opcja jakości FSSC 22000 oparta na dodatkowych wymaganiach ISO 9001.

Dla organizacji chcących zintegrować swój system zarządzania jakością żywności z zakresem certyfikacji dostępna jest certyfikacja FSSC 22000-Quality. Jakość FSSC 22000 składa się z połączonego auditu FSSC 22000 i ISO 9001.

Konkretnymi celami programu są:

a) ustanowić i prowadzić dokładny i niezawodny rejestr certyfikowanych organizacji, które wykazały, że spełniają wymogi programu;

b) promować dokładne stosowanie systemów bezpieczeństwa żywności i zarządzania jakością;

c) promować uznanie na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz ogólną akceptację bezpieczeństwa żywności oraz systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności;

d) zapewniać informacje i kampanie dotyczące bezpieczeństwa żywności i systemów zarządzania jakością;

e) zapewniać wsparcie w zakresie certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności w dziedzinie

bezpieczeństwa i jakości żywności.

Zakres kategorii i podkategorii standardu FSSC22000:

Kategoria

Podkategoria

Opis

Dokumenty odniesienia

A

AI

Hodowla zwierząt dla mięsa, mleka, jaj, miodu

ISO 22000

ISO/TS 22002-3

Dodatkowe wymagania FSSC 22000

AII

Hodowla ryb i owoców morza

ISO 22000

ISO/TS 22002-3

Dodatkowe wymagania FSSC 22000

C

CI

Przetwarzanie łatwo psujących się produktów pochodzenia zwierzęcego

ISO 22000:2018

ISO/TS 22002-1:2019

Dodatkowe wymagania FSSC 22000

CII

Przetwarzanie łatwo psujących się produktów pochodzenia roślinnego

ISO 22000:2018

ISO/TS 22002-1:2019

Dodatkowe wymagania FSSC 22000

CIII

Przetwarzanie łatwo psujących się produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego (produkty mieszane)

ISO 22000:2018

ISO/TS 22002-1:2019

Dodatkowe wymagania FSSC 22000

CIV

Przetwarzanie produktów stabilnych w temperaturze otoczenia

ISO 22000:2018

ISO/TS 22002-1:2019

Dodatkowe wymagania FSSC 22000

D

DI

Produkcja pasz

ISO 22000:2018

ISO/TS 22002-6:2016

Dodatkowe wymagania FSSC 22000

DIIa

Produkcja karmy dla zwierząt (tylko dla psów i kotów)

ISO 22000:2018

ISO/TS 22002-1:2009

Dodatkowe wymagania FSSC 22000

DIIb

Produkcja karmy dla zwierząt (dla innych zwierząt)

ISO 22000:2018

ISO/TS 22002-6:2016

Dodatkowe wymagania FSSC 22000

E

EI

Katering

ISO 22000:2018

ISO/TS 22002-2:2013

Dodatkowe wymagania FSSC 22000

F

FI

Sprzedaż detaliczna / hurtowa

ISO 22000:2018

BSI/PAS 221:2013

Dodatkowe wymagania FSSC 22000

G

GI

Dostarczanie usług transportowych i magazynowych dla łatwo psujących się produktów spożywczych i pasz

ISO 22000:2018

NEN/NTA 8069:2016

Dodatkowe wymagania FSSC 22000

GII

Dostarczanie usług transportowych i magazynowych dla stabilnych w warunkach otoczenia produktów spożywczych i pasz

ISO 22000:2018

NEN/NTA 8069:2016

Dodatkowe wymagania FSSC 22000

I

I

Produkcja opakowań do żywności i materiałów opakowaniowych

ISO 22000:2018

ISO/TS 22002-4:2013

Dodatkowe wymagania FSSC 22000

K

K

Produkcja bio-chemiczna

ISO 22000:2018

ISO/TS 22002-1:2009

Dodatkowe wymagania FSSC 22000

Standard FSSC22000 można pobrać z oficjalnej strony FSSC tu:

https://www.fssc22000.com/scheme/scheme-documents/